MUSIK+

- sangskrivning, komposition og musikproduktion

På MUSIK+ er undervisningen projektbaseret. Gennem varierende opgaveforløb introduceres eleverne for redskaber, metoder og indgangsvinkler til at skrive, komponere og producere musik og ord.  Eleverne bliver en del af et kreativt fællesskab, hvor der er rum og tryghed til at eksperimentere og afsøge musikalske grænser og udtryk.  Et læringsrum, hvor der deles viden og inspiration – hvor der co-writes og opbygges en erfaring med at navigere i kreative og skabende processer. 

Eleverne har adgang til vores  computerbaserede lydstudier og et hav af gode akustiske og elektriske instrumenter, analoge synths og effekter plus en imponerende mikrofonsamling.   

MUSIK+ HAR 3 MODULER

OPGAVEFORLØB

Modulet indeholder en række forskellige co-write projektopgaver, hvor der arbejdes med sang- og tekstskrivning, musikproduktion og kunstnerisk udtryk. Der er tid til at undersøge og afprøve forskellige redskaber og metoder til skabelse af musik og ord. Der er fokus på at balancere de musikalske og tekstlige virkemidler – hvordan de kan afstemmes og varieres i forhold til at skabe identitet, plads og troværdighed i udtrykket. Der opbygges et sprog til refleksion og en erfaring med at balancere mellem kreativitet og kritik – hvornår er det tid til at være åben og legende og hvornår det er tid til at tage stilling, sortere og tage beslutninger. Arbejdet med skabelsen af musikken vil blive belyst fra forskellige vinkler, herunder teori, lydteknik, genrekendskab og arrangement med fokus på elementer som klang, roller og instrumentering. Alle projektopgaver afsluttes med en fremlæggelse/fælles præsentation. 

SELVSTÆNDIGT PROJEKT

Modulet er et længere forløb, hvor der er tid til fordybelse i et selvvalgt projekt. Eleven sætter rammen og formulerer indhold, metode, mål og produkt. Projektet afsluttes med en præsentation.

KONCERT

Hvert semester afsluttes med at forberede og arrangere en mindre koncertrække med fokus på liveproduktion, instrumentering, klang og et samlet udtryk. 

KURSUSINDHOLD

 • Projektarbejde
 • Co-Writing
 • Tekstskrivning
 • Komposition
 • Musikproduktion
 • Logic ProX og Ableton Live
 • Inspiration
 • Fremlæggelser
 • Kritisk lytning
 • Refleksion og feedback
 • Kunstnerisk udviklingsarbejde
 • Lydteknik
 • Synthesizer/synthese
 • Musikteori
 • Rytmik
 • Vejledning
 • Koncert
 • Studietur

Albert Raft Rasmussen

Albert Raft er kursusleder og underviser på MUSIK+ og er Diplomuddannet saxofonist fra Rytmisk Musikkonservatorium, hvor han også har været ansat som gæstelærer.

Albert er multiinstrumentalist og komponist og han har skrevet og udgivet musik med bl.a. The Liberty Balance, Tue West, Babulja, Emil de Waal + Elguitar og Saxofon mfl.

AKADEMIET

KØBENHAVNS AKADEMI FOR MUSIK, DANS & TEATER

STEFANSGADE 9, 2200 KØBENHAVN N

KONTAKT

MOBIL: 24 22 91 02

EMAIL: info@akademiet.dk