SCENEKUNST

- den fysiske skuespiller

På Scenekunst arbejdes der med forskellige former for skuespilteknik, iscenesættelse, fysisk træning, stemme og improvisation. Det er et undersøgende og eksperimenterende kursus tilrettelagt som et mesterlære-kursus af kursusleder Lykke Meyer og en række gæsteundervisere, som samlet udgør et differentieret og relevant fundament for undervisningsforløbet.  

UNDERVISNINGEN - FORM OG FORVENTNINGER

Scenekunst er et 1 årigt fuldtids ensemble-kursus, som kræver arbejdsdisciplin, engagement, vilje og mod til erkendelse og forandring. Kurset er krævende både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Det er ikke muligt at lave andre projekter/jobs indenfor skoletiden.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle kunstneriske potentiale og træner evnen til at arbejde konstruktivt med skuespilfaget. Der arbejdes både selvstændigt og kollektivt med det sceniske udtryk og undervisningen veksler mellem gruppeundervisning, individuel undervisning, vejledning og instruktion. 

 

Lykke Meyer har gennem årene udviklet sin egen tilgang til det fysiske teater og eleverne får derved mulighed for selv at erfare, hvilke værktøjer, der virker for dem. Undervisningen bevidstgør eleverne om egne forhindringer/muligheder i evnen til scenisk oplevelse og nærvær. Der arbejdes med udtryk og indtryk og evnen til at forstå og rumme sig selv og andre i arbejdet med faget.  

 

Elevernes læring foregår bl.a. gennem opgaveløsning af forskellige performative undersøgelser og iscenesættelser for derefter at give og modtage feedback og derved transformere og regulere deres sceniske udtryk. Derudover undervises der i en række konkrete metoder/værktøjer i og omkring skuespilfaget og den fysiske skuespiller. 

PROJEKTER

Ensemble forestillinger iscenesat af Lykke Meyer, soloforestilling (selvstændig iscenesættelse), eget projekt 1. år (selvstændig iscenesættelse i mindre grupper), 2. års elevforestilling (1 uge med gæsteinstruktør), sitespecifik performance, studieture og forestillingsworkshop på Bornholm.  Scenekunst samarbejder med tidligere elever og har bl.a. samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium, DDSKS, Kunstakademiet og Kaospilotuddannelsen.

KURSUSINDHOLD

 • Skuespilteknik
 • Kontaktimprovisation
 • Performance
 • Sansetræning
 • Stemme/tale træning
 • Kompositionsarbejde
 • Karakter/figur arbejde
 • Form/maske arbejde 
 • Tekstarbejde
 • Akrobatik
 • Styrketræning/kondition
 • Biomechanik
 • Impulsarbejde
 • Afspænding
 • Objekt- og installationsarbejde
 • Dans/koreografi
 • Rytmik/musikalitet
 • Sang/kor
 • Improvisation
 • Iscenesættelse

Lykke Meyer

Kursusleder og underviser på Scenekunst og det korte kursus “Den fysiske skuespiller”.

Lykke er uddannet i fysisk teater og underviser freelance på ddsks, Kaospiloterne og RMC. Lykke har gennem de sidste 25 år arbejdet som instruktør, manuskriptforfatter, iscenesætter og underviser.

AKADEMIET

KØBENHAVNS AKADEMI FOR MUSIK, DANS & TEATER

STEFANSGADE 9, 2200 KØBENHAVN N

KONTAKT

MOBIL: 24 22 91 02

EMAIL: info@akademiet.dk